Sql Komutları ve kullanımları

Sql’i sıfırdan öğrenmek isteyenler için kılavuz, uzun süre kullanmayıp unutanlar içinde hatırlatıcı olması için sanki kendi aldığınız notlar gibi oldukça sade bir anlatımla yazdığımız, yazımızla sql’e ufak bir giriş yapabilirsiniz.

veriler üzerinde işlem yapmak için temel 3 tip sql komutu vardır bunlar:

  • DML (Data manipulation langue) Veri işleme dili
  • DDL (Data definition langue) – Veri tanımlama dili
  • DCL (Data control langue) – Veri kontrol dili

Şimdi bu komutları bir bir ele alalım.

SQL DML Komutları

Sql veri tabanı oluşturma kodu

create database veritabanıadı

Sql de veri işlemek için öncelikle use ile ilgili veri tabanı adı yazıldıktan sonra Execute ile veri tabanı seçilir.

use veritabanıadı

Select ile veriler çağrılır örnek kullanımları aşağıdaki gibidir.

bütün tabloyu getir:

select * from tabloadı 

Tabloda ki sadece 2. sütunda tırnak içinde ki veriyi arar bulursa getirir:

select * from tabloadı where sütunadı='çağrılmak istenen veri'

Birden fazla koşul belirterek veri çağırmak için and kullanılır. <>= kullanılarak tam sayılarla işlem yapılabilir veya birden fazla koşul eklenebilir.

select * from tabloadı where sütunadı='çağrılmak istenen veri' and ikincikoşulsatırı='değeri'

Çağırlmak isten veriler birlikte or kullanılarak başka verilerde çağrılabilir. yani her ikisini de getir demektir, <>= kullanılabilir, birden fazla kullanılarak daha çok veri getirilebilir

select * from tabloadı where sütunadı='çağrılmak istenen veri' or diğerçağrılacaksatır='değeri'

insert ekle dahil et demek, insert into ile tabloya yeni satır eklenebilir. En basit kullanımında aşağıdaki parantez içindeki değerleri sırasıyla sütunlara yeni veri olarak ekler.

insert into tabloadı values(sütun1verisi,sütun2verisi,sütun3verisi)

Sadece istenilen sütunlara yeni bir veri girilmek isteniyorsa aşağıdaki gibi ilk parantezde sütun adları, ikinci parantezde değerler yazılır.

insert into tabloadı (sütün2,sütun4,sütun7)
values(değer2,değer4,değer7) 

Belirli bir sütunda arama yapar

select * from tabloadı where sütunadı in(değer1,değer2,değer3)

like ile tablo içerisinde ki sütunda bir harfe göre arama yapılıp sonuçlar getirilebilir. ‘%a%’ ile içinde a geçen, ‘a%’ ile a ile başlayanları getirebilirsiniz. Yani aşağıda ki örnekte elektronik isimli sütunda ki içinde a harfi geçenleri getir gibi düşünebilirsiniz.

select * from tabloadı where elektronik like '%a%'

like, or, and ve <>= birlikte kullanılarak daha çok eleme kriteri kullanabilirsiniz.

Devamı gelecek…

Yorum yazın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz